Fuzzy Slipper Socks

Fuzzy Slipper Socks

$12.00

White fuzzy socks; non-skid dots on the bottom of each sock; “ZTA” embroidered